Φωτογράφιση σε Studio. Μοντέλο Μαρία Ναυπλιώτη. Film Kodak tri x 400 με Canon F1 New