Λιμάνι του Πειραιά, καλοκαίρι του 2016. Τις ώρες του μεταίχμιου ανάμεσα σε φως και σκοτάδι. Χρησιμοπoίησα το film  fuji superia x-tra 400 με την Canon F1 New.