Gim Gordon_01
Gim Gordon_01
Author: KOUKLAKIS TILEMACHOS
Aperture: 4
Camera: Canon EOS RP
Iso: 3200
Copyright: KOUKLAKIS.COM
Gim Gordon_02
Gim Gordon_02
Author: Kouklakis Tilemachos_26.
Aperture: 2.8
Camera: Canon EOS 5D Mark III
Iso: 3200
Gim Gordon_03
Gim Gordon_03
Author: KOUKLAKIS TILEMACHOS
Aperture: 4
Camera: Canon EOS RP
Iso: 3200
Copyright: KOUKLAKIS.COM
Gim Gordon_04
Gim Gordon_04
Author: KOUKLAKIS TILEMACHOS
Aperture: 4
Camera: Canon EOS RP
Iso: 3200
Copyright: KOUKLAKIS.COM
Gim Gordon_05
Gim Gordon_05
Author: Kouklakis Tilemachos_26.
Aperture: 2.8
Camera: Canon EOS 5D Mark III
Iso: 3200
Gim Gordon_06
Gim Gordon_06
Author: KOUKLAKIS TILEMACHOS
Aperture: 4
Camera: Canon EOS RP
Iso: 3200
Copyright: KOUKLAKIS.COM
Gim Gordon_07
Gim Gordon_07
Author: Kouklakis Tilemachos_26.
Aperture: 2.8
Camera: Canon EOS 5D Mark III
Iso: 3200
Gim Gordon_08
Gim Gordon_08
Author: KOUKLAKIS TILEMACHOS
Aperture: 4
Camera: Canon EOS RP
Iso: 3200
Copyright: KOUKLAKIS.COM
Gim Gordon_09
Gim Gordon_09
Author: Kouklakis Tilemachos_26.
Aperture: 4
Camera: Canon EOS 5D Mark III
Iso: 3200
Gim Gordon_10
Gim Gordon_10
Author: Kouklakis Tilemachos_26.
Aperture: 2.8
Camera: Canon EOS 5D Mark III
Iso: 3200
Gim Gordon_11
Gim Gordon_11
Author: KOUKLAKIS TILEMACHOS
Aperture: 4
Camera: Canon EOS RP
Iso: 3200
Copyright: KOUKLAKIS.COM
Gim Gordon_12
Gim Gordon_12
Author: KOUKLAKIS TILEMACHOS
Aperture: 4
Camera: Canon EOS RP
Iso: 3200
Copyright: KOUKLAKIS.COM
Gim Gordon_13
Gim Gordon_13
Author: Kouklakis Tilemachos_26.
Aperture: 4
Camera: Canon EOS 5D Mark III
Iso: 3200