Αρχιτεκτονική βόλτα γύρω από δρόμους, γέφυρες και κτήρια της Ρώμης τον Ιανουάριο του 2019.