Αρχιτεκτονική βόλτα γύρω από δρόμους, γέφυρες και κτήρια του Δουβλίνου τον Ιανουάριο του 2016.